Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

COMERCIAL TELLO SA, d'ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica (ES) 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:
Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l'usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:
• Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
• Realitzar estudis estadístics.
• Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que l'usuari faci a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
• Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les dades mateixos.
Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets que assisteixen a l'Usuari:
• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
• Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i la limitació o oposició al tractament.
• Dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els vostres drets:
Adreça postal: COMERCIAL TELLO SA, C/Coure 35 Nau 9 (08940 Cornellà de Llobregat)
Adreça electrònica: gestio@comercialtello.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades als camps accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 del RGPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.